Gurkha Kitchen

Hours
Tue-Fri: 11:30am - 2pm & 5pm - 10pm
Sat-Sun: 12pm - 2pm & 5pm - 10pm

Vegan options